Profesyonel Chiller Servis

0530 596 54 06

Chiller Tamiri

Chiller tamiri işlemine başlamadan önce personelin çıkabilecek sorunlara karşı önceden önlem alması gerekir. Cihazların tamiri elektriksel birtakım işleri de kapsadığı için tehlike arz eder. Bu nedenle tamir ve bakım yapan kişiler deneyim sahibi olmalıdırlar.

Chiller Soğutma Sistemleri Tamiri

Chiller soğutma sisteminde ki tüm tesisat işleminin yüksek performans ve verimlilikte çalışması için çok iyi durumda olması gerekir. Bu nedenle her yıl en az iki kez olmak koşuluyla ve aylık periyodlar dahilinde chiller soğutma sistemlerinin bakımı yapılırken, aynı zamanda tamir gerektiren parçalarında tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmektedir. Kış mevsimine girmeden önce bu bakımın yapılıyor olması önemlidir. Büyük işletmelerin chiller soğutma sistemleri için, tamir işlemlerine yıllık olarak ayırdıkları belli bir miktarda bütçeleri olur.

Chiller Soğutma Sistemlerinin Düzgün ve Doğru Bir Şekilde Çalışabilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir ?
Chiller soğutma sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasında dikkat edilmesi gereken adımlar aşağıda ki gibidir.

 • Tamir işleminden sonra yapılan ilk çalıştırma esnasında ayarların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.
 • Cihazın temizliğine önem verilmelidir.
 • Chiller soğutma sistemlerinin kullanıldığı süre boyunca periyodik olarak belirlenen sürelerde bakımının aksatılmaması gerekir.
 • Cihaz kontrollerinin özenli ve sıklıkla yapılıyor olması önemlidir.
 • Herhangi bir sorunun ya da arızanın çıktığı durumlarda sorunun hemen çözülmesi yoluna gidilmesi gerekir.
 • Chiller soğutma sistemlerinin noksansız ve mükemmel bir şekilde çalışması elbette ki bir mucizedir. Fakat arızaları en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması işletme maliyeti açısından büyük önem taşımaktadır.
 • İlk başta yapılacak olan montaj işlemlerinde ve kullanılmakta olan chiller cihazı için tamir yapılması gerektiğinde işinde uzman ve kalifiye bir personelin bu işlemleri yapması gerekir. Chiller Tamiri işlemine başlamadan önce sistem krokisinden yararlanıyor olması işini kolaylaştıracaktır.

Chiller Soğutma Sistemleri İç Ünitelerinde Arıza Çıkarabilecek ve Tamir Gerektiren Hususlar Nelerdir?

 • Tamir işlemine başlamadan önce soğutma sisteminin yanıcı gazlardan uzak olmasına dikkat edilmelidir. Eğer değil ise gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Cihazların tamir gerektiren en büyük arıza sorunu makinalardan çıkmakta olan yağ dumanlarını emmesidir.
 • Direk güneş ışığı alması, soğutma sistemlerinde ki verimi ve performansı düşürür.
 • Chiller soğutma sisteminin etrafında yüksek frekans yayan başka makinelerin olması cihazı bozabilir.
 • Yüksek rutubet ve nem oranı cihazda arıza çıkmasına sebep olabilir.
 • Chiller soğutma sistemleri için hava sirkülasyonu önemlidir. Bu nedenle hava değişiminin kolayca yapılabileceği yerlerin seçilmesi cihazın arıza çıkarmasını, dolayısı ile tamir masraflarını en az indirir.

Chiller Soğutma Sistemleri Dış Ünitelerinde Tamir Yapılırken Önemli Olan Hususlar Nelerdir?

 • Chiller soğutma sistemleri doğrudan gelebilecek güneş ışığına karşı kör noktalarda bulunması gerektiği için, tamir aşamasında bu adım teknisyenlere kolaylık sağlayacaktır.
 • Tamir işlemleri sırasında; buhar ve yanıcı gazlardan, egzost fanları ve ısı kaynaklarından uzak olan soğutma sistemleri güvenlik açısından önem teşkil eder.
 • Chillerlar, nemli ortamlarda bulunduklarında ve şiddetli rüzgâra maruz kaldıklarında verimli çalışamayacaklardır. Bu nedenle de arıza çıkarma olasılıkları daha yüksektir. Bu durumda bakım, onarım ve tamir işlemlerinin işletme maliyetine getirebileceği zararları önlemek için, gerekli adımlar uygulanmalıdır.

Chiller Soğutma Sistemlerinde Elektrik Bağlantısı Yapılmadan Önce Alınacak Tedbirler Nelerdir ?

 • Cihaza sağlanacak olan enerjinin başka bir makinadan elektrik alıp almadığı kontrol edilmelidir. Soğutma sistemlerinde ihtiyaç duyulan elektriğin yalnızca bu cihazlara elektrik beslemesi yapıyor olması gerekir.
 • Chillera elektrik bağlantısı vermeden önce, elektriğin voltajı ölçülmelidir.
 • Ayrıca yerel elektrik bağlantısının standartlara uygun olup olmadığına da dikkat edilmelidir.

Chiller Soğutma Sistemlerinde Kaynak Tamiri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?

 • Boruların kesilme işlemleri dik ve düz olmalıdır. Kaynağın bu borulardan geçerken dışarıya akması önlenmelidir. Boruların kesilme işlemleri boru kesme makası ile yapılır.
 • Kaynak yapılmaya başlanmadan önce borunun kaynak yapılacak olan tarafı zımparayla temizlenmelidir. Bu yerler temizlendikten sonra bir daha çıplak el ile dokunulmamalıdır.
 • Cihaz borularının kaynağı yapılmadan önce, kaynağın diğer sistem elemanlarına sıçramasını ve yanmasını önlemek için üzerleri ıslak bez ile kapatılmalıdır.
 • Kaynak yapılacak borunun oksitlenme yapmasını önlemek için iyi türden bir pasta kullanılması ve kaynak kalitesinin de buna oranla çok iyi olması gerekir.
 • Kaynak yapılırken sistemin bir kısmı açılacağı için hızlı olunması gerekir. Hava, rutubet ve tozların sistemden uzak tutulması gerekir.
 • Kaynak yapılırken ısının kontrol edilmesi çok önemlidir.
 • Kaynağın yeterli ısıya ulaştığını anlamak için, kaynak teli boruya yaklaştırılır. Erime işlemi başlar ise kaynak yeteri kadar ısınmış demektir.
 • Kaynak telini alevle eritmek tehlikelidir.
 • Kaynak işlemi bittikten sonra güzel görünmesi açısından temiz bir bez yardımı ile silinmelidir.
 • Yapılan kaynağın hızlı bir şekilde soğuması istenir ise, kaynak yapılan kısmın üzerine ıslak bir bez koyulmalıdır.

Chiller Soğutma Sistemlerinde Heat Pump Gaz Şarjı Nasıl Yapılır ?
Chiller sistemlerinin doğru ve düzgün bir şekilde şarj edilmesinden emin olunabilmesi için; hattın ölçüsü ve uzunluğu önemlidir. Ayrıca cihaz sisteminde ki diğer parçalara da eklenmesi gereken şarj miktarının ölçülmesi de gerekmektedir.

Chiller Soğutma Sistemlerinde Gaz Şarjının Ölçülmesini Kontrol Etmek İçin Neler Yapılır ?

 • Sistem çalıştırılır ve yirmi dakika boyunca da çalışmasına izin verilir.
 • Elektronik termometre kovanı monte edilmeden önce izolasyonu sağlanır.
 • Elektronik termometre kovanı dört yollu vana ve kompresörün ortasında , sıcak gaz şarjı hattına monte edilir.
 • Kovanın yerleşim işleminden hemen sonra sistem en az on dakika daha çalıştırılarak izlenir.
 • Hassas bir termometre yardımı ile gaz şarjı ölçülür.
 • Termometrenin gösterdiği sıcaklık en fazla 55 santigrat derece olmalıdır.

Profesyonel yardıma mı ihtiyacınız var?